Budowa sieci światłowodowych

internet connection. technician engineer working with arc fusion splice machine while connecting fiber optic cable.

Budowa sieci światłowodowych

Przyjmujemy także zlecenia dotyczące budowy sieci wewnątrzbudynkowych. Budujemy różne sieci, nie tylko światłowodowe, ale też koncentryczne i ethernetowe. Posiadamy cały sprzęt niezbędny do świadczenia usług o tym charakterze. Wykonamy montaż koryt kablowych, rurarzu i szaf kablowych.

google logo